Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przedmiotem zamówienia jest: Dostosowanie wybranych obiektów bazy GESUT do obowiązujących przepisów.

Pierwotny termin składania ofert: 30.04.2024 12:00

Numer sprawy: OAZP.2610/22/2024

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb podstawowy

Data publikacji: 23.04.2024 16:33

Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2024 12:05Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji
23.04.2024 16:33
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nazwa
SWZ
Data publikacji
23.04.2024 16:33
Plik PDFRozmiar: 9882 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
23.04.2024 16:33
Plik WordRozmiar: 1467 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
23.04.2024 16:33
Plik PDFRozmiar: 3247 kb
Pobierz plik
Nazwa
Warunki techniczne sieci ciepłowniczej
Data publikacji
23.04.2024 16:33
Plik PDFRozmiar: 6788 kb
Pobierz plik
Nazwa
Odpowiedzi na pytania
Data publikacji
26.04.2024 14:23
Plik PDFRozmiar: 3808 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja o przeznaczonej kwocie
Data publikacji
30.04.2024 12:15
Plik PDFRozmiar: 1152 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
30.04.2024 15:21
Plik PDFRozmiar: 2868 kb
Pobierz plik
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji
23.05.2024 11:53
Plik PDFRozmiar: 17268 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data publikacji
03.06.2024 12:04
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content