Monitoring rynku nieruchomości

 

Do zadań działającego w Łódzkim Ośrodku Geodezji działu Monitoringu Rynku Nieruchomości należy monitorowanie łódzkiego rynku nieruchomości oraz prowadzenie analiz dla wybranych segmentów tego rynku, a przede wszystkim dla: rynku niezabudowanych nieruchomości gruntowych i łódzkiego rynku mieszkaniowego.
Wyniki analiz są przedstawiane w publikowanych, okresowych raportach z badanych segmentów rynku oraz innych opracowaniach, np. mapowych.

 


Mapy tematyczne

Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich

Mapa opracowana została poprzez interpolację przestrzenną metodą odwrotnej odległości (IDW), która bazuje na założeniu, iż wartość cechy badanej w danym punkcie jest zależna od wartości tej cechy w najbliższych punktach bazowych.
Opracowanie dla każdego roku powstało na podstawie kilku tysięcy punktów bazowych, w których obserwowana była badana zmienna.
Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich ma charakter poglądowy i na jej podstawie nie można podejmować decyzji gospodarczych i prawnych.
Przedstawiony na mapie poziom wartości gruntu nie odzwierciedla wartości terenów zielonych (lasy, parki, cmentarze) oraz terenu lotniska.
Określanie wartości nieruchomości należy do wyłącznych kompetencji rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z zapisem art. 7 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Mapa transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi

Mapa prezentuje rozkład obrotu mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi w granicach miasta Łodzi.
Odnotowane na mapie wolnorynkowe transakcje nieruchomościami lokalowymi zawierają dane adresowe, nr obrębu geodezyjnego, datę sprzedaży oraz powierzchnię lokalu mieszkalnego.
Prezentowane informacje obejmują okres od 1 kwartału 2015 r. do 1 kwartału 2021 r. Ich aktualizacja odbywa się w rytmie kwartalnym.
Mapa transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi nie jest bazą transakcji mieszkalnymi nieruchomościami lokalowymi.

Mapa „Łódzki rynek mieszkaniowy – poglądowa mapa cen mieszkań”

Opracowanie obrazuje stan łódzkiego rynku mieszkalnych nieruchomości lokalowych. Dane pochodzą z badań prowadzonych przez analityków rynku nieruchomości, pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji i dotyczą wolnorynkowych transakcji kupna – sprzedaży prawa własności lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. W celu ujednolicenia próby wszystkie ceny dotyczą 1 m2 lokalu i nie zawierają dodatkowych opłat, w szczególności podatku VAT.
Łódzki Ośrodek Geodezji liczy, że niniejsza mapa pozwoli wyrobić sobie pogląd o cenach jakich należy spodziewać się w rozpatrywanych lokalizacjach. Mapa ma jedynie charakter poglądowy i w oparciu o informacje na niej zawarte nie można podejmować decyzji gospodarczych.
Rzeczywista cena 1 m2 nieruchomości lokalowej zależy od jej lokalizacji, faktycznego stanu, atrakcyjności oraz aktualnych trendów na rynku nieruchomości.

 


Raporty okresowe

Etykiety odwołań do zestawień w poniższej tabeli określają ostatni dzień okresu, za jaki przygotowane było zestawienie. Np. opis „listopad […]” znajdujący się w wierszu o etykiecie „2019” oznacza, że zestawienie było wykonywane za okres, który kończy się 31 sierpnia 2019 r. Raporty publikowane są w formacie PDF.

 

RokObrót niezabudowanymi działkami gruntu w ŁodziPodaż i ceny ofertowe na rynku pierwotnymPozycja łódzkiego rynku nieruchomości na tle innych regionów krajuRynek biurowy w ŁodziRynek mieszkaniowy w ŁodziWolnorynkowy najem lokali użytkowychWolnorynkowy najem lokali mieszkalnych
2024styczeń dummymarzec dummy,
2023maj dummymarzec dummy,

sierpień dummy

2022dummydummydummygrudzień dummyczerwiec dummy
2021dummydummydummy
2020dummydummyczerwiec dummy
2019dummydummydummylistopad dummy
2018dummydummydummydummykwiecień dummy,

listopad dummy

2017dummydummydummydummykwiecień dummy,

listopad dummy

2016dummydummydummy
2015dummydummydummy

 


Średnia cena gruntu niezabudowanego

Wyniki analiz cen transakcyjnych niezabudowanego gruntu są wykorzystywane w bieżącej działalności władz Łodzi. Poniższa tabela prezentuje średnią cenę 1 m2 gruntu niezabudowanego w zależności od przeznaczenia terenu na koniec III kwartału 2023 r. Są to wartości pochodzące z ostatniego sporządzonego w ŁOG raportu dotyczącego obrotu niezabudowanymi działkami gruntu w Łodzi w roku kończącym się danym kwartałem. Należy podkreślić, że jest to jeden z widoków pokazujących uśrednione ceny dla całego miasta, a rzeczywista wartość konkretnych gruntów mocno zależy od innych parametrów, które w poniższym zestawieniu nie były uwzględniane.

Przeznaczenie terenuŚrednia cena 1 m2 [zł]
Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego221
Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego914
Tereny rolne22
Tereny zielone85
Tereny handlowe i usługowe709
Tereny przemysłowe232
Tereny wielofunkcyjne651

Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2024 09:37

Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content