Biuletyn Informacji Publicznej

Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Oferty pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

ŁOG informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w Ośrodku, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, ŁOG będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ŁOG.

W trakcie naboru oferty pracy należy składać bądź przesyłać do ŁOG w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

  • Oświadczenie: Ikona pobierania pliku DOC
  • Klauzula informacyjna: Ikona pobierania pliku PDF

 


Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w ŁOG:

 


Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2023 10:22

Skip to content