Biuletyn Informacji Publicznej

Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Konta bankowe ŁOG

Podczas wpłat realizowanych do ŁOG prosimy o stosowanie numerów kont wskazanych na fakturze lub, w zależności od rodzaju operacji, o stosowanie następujących numerów kont bankowych:

Dla dokumentu obliczenia opłaty:

Bank Pekao SA: 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

Grafika wskazująca wyjaśnienie

WAŻNE: Podczas deklarowania wpłaty prosimy o skopiowanie tytułu przelewu z posiadanego Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Dla opłaty skarbowej *):

Bank Pekao SA: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Grafika wskazująca wyjaśnienie

WAŻNE: Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy.

*) – Dotyczy w głównej mierze opłaty za składane pełnomocnictwo, za wyjątkiem zwolnień, o których mowa w załączniku część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). Opłaty tej nie wnosi się m.in. w przypadku:

   • pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie,
   • pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
   • pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie upoważniającego do odbioru dokumentacji.

  Dotyczy opłat pobieranych w trybie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (pełnomocnictwa , zaświadczenia ) z uwzględnieniem zwolnień, o których mowa w załączniku w części 4 tabeli: WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA

 

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2024 08:39

Skip to content