Biuletyn Informacji Publicznej

Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wykaz spraw obsługiwanych przez ŁOG

Informacja potwierdzająca nadanie lub zmianę numeru porządkowego lub nazwy ulicy
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Klasyfikacja gruntów
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez Portal SIT – Grafika dla modułu iProjektant
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Nadanie nazwy ulicy
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Nadanie numeru porządkowego dla budynku
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza zgłoszenia pierwotnego pracy geodezyjnej wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Pobranie formularza zgłoszenia uzupełniającego pracy geodezyjnej wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Pobranie formularza wniosku o wydanie dodatkowych materiałów do zgłoszonej pracy geodezyjnej – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez Portal SIT – Portal Geodety
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Ochrona znaków geodezyjnych
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Podział nieruchomości
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Rejestr Cen Nieruchomości
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza P wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Pobranie formularza P5 wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez Portal SIT – Grafika dla modułu iRzeczoznawca
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Rekultywacja gruntów
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Rozgraniczanie nieruchomości
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Wniosek przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Udostępnianie kopii mapy zasadniczej
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza  P wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Pobranie formularza P1 wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez Portal SIT – Symbol graficzny iWniosek
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Udostępnianie kopii mapy ewidencyjnej
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza  P wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Pobranie formularza  P1 wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez Portal SIT – Symbol graficzny iWniosek
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Udostępnianie zbiorów danych baz danych lub innych materiałów
W opracowaniu
Weryfikacja prac geodezyjnych, przyjęcie do zasobu wyników prac geodezyjnych i nadanie cech dokumentu materiałom przeznaczonym dla zleceniodawcy
W opracowaniu
Wydanie kserokopii zawiadomienia ustalającego lub zmieniającego numer porządkowy
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Wniosek przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza wniosku o wyłączenie gruntów: Ikona pobierania pliku PDF
 • Pobranie formularza wniosku o wydanie zaświadczenia: Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Wypis z rejestru budynków
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez Portal SIT –Grafika modułu iWniosek
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Wypis z rejestru gruntów
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez Portal SIT – Symbol graficzny iWniosek
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez Portal SIT – Symbol graficzny iWniosek
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP
Wypis z rejestru lokali
 • Opis procedury – Ikona instrukcji
 • Pobranie formularza wniosku – Ikona pobierania pliku PDF
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez Portal SIT – Symbol graficzny iWniosek
 • Obsługa elektroniczna wniosku przez pismo ogólne ePUAP – Symbol graficzny ePUAP

Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2024 08:40

Skip to content