Numery telefonów dla klientów

Numerem centrali telefonicznej ŁOG jest numer +48 42 272-68-86, po wybraniu którego ciąg podpowiedzi powinien poprowadzić do urzędników obsługujących sprawy różnych kategorii. Można jednak pominąć ten etap bezpośrednio wybierając numer wewnętrzny pod którym pracują odpowiedni urzędnicy.

W przypadku, gdy wybierany numer jest zajęty, a dana kategoria spraw jest obsługiwana przez kilku urzędników (na poniższej liście podanych jest kilka numerów) nastąpi przekierowanie rozmowy do pierwszego, wolnego numeru.

Ewidencja Gruntów i Budynków, archiwum geodezyjne, mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna
Ewidencja Gruntów i Budynków, wypisy, wyrysy oraz dokumenty do zmian42 272-68-25, 42 272-68-94
Archiwum geodezyjne42 272-68-70; 42 272-68-79
Kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej42 272-68-33; 42 272-68-44; 42 272-68-20
Podziały, klasyfikacja gruntów i numery adresowe42 272-68-95; 42 272-68-92, 42 272-68-90
Mapy numeryczne prezentowane na stronach internetowych42 272-68-60, 42 272-68-18
Obsługa prac geodezyjnych oraz narad koordynacyjnych
Aktualizacja baz danych i weryfikacja prac geodezyjnych42 272-68-34, 42 272-68-27
Obsługa prac geodezyjnych, zgłoszenia i odbiór prac42 272-68-11; 42 272-68-64
Obsługa narad koordynacyjnych42 272-68-66
Usługi danych przestrzennych42 272-68-60, 42 272-68-18
Administratorzy systemowi oprogramowania
Portal geodety42 272-68-74, 42 272-68-23
Portal: komornika, rzeczoznawcy, projektanta, iEGiB, narad koordynacyjnych42 272-68-23
Przeglądarka iNET42 272-68-43, 42 272-68-23
Organizacja i funkcjonowanie Ośrodka
Kancelaria ŁOG42 272-68-54; 42 272-68-13
Zamówienia publiczne42 272-68-06
Sprawy budynkowe42 272-68-45, 42 272-68-39, 42 272-68-05
Księgowość i finanse42 272-68-61, 42 272-68-42, 42 272-68-46
Kadry42 272-68-47, 42 272-68-99
Sekretariat Dyrektora ŁOG42 272-68-01

Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2024 09:25

Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content