Biuletyn Informacji Publicznej

Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Struktura organizacyjna ŁOG

 

DyrekcjaDziały i zespoły

Dyrektor

mgr inż. Jan Schnerch

tel.: 42 272 68 01
e-mail: sekretariat@log.lodz.pl
pokój: 808
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

mgr inż. Marzena Zaleska

tel.: 42 272 68 66
e-mail: m.zaleska@log.lodz.pl
pokój: 410
Zastępca Dyrektora ds. Geodezji

mgr inż. Edyta Majer

tel.: 42 272 68 26
e-mail: e.majer@log.lodz.pl
pokój: 910
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

mgr Ewa Kalecka

tel.: 42 272 68 35
e-mail: e.kalecka@log.lodz.pl
pokój: 801
Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych:

mgr Maciej Garnysz

tel.: 42 272 68 28
e-mail: m.garnysz@log.lodz.pl
pokój: 701
Dział Aktualizacji i Kontroli Technicznej (AKT)

Kierownik: Urszula Świtała

Zespoły działu AKTZadania działu

 • Zespół kontroli technicznej,
 • Zespół aktualizacji baz danych,
 • Zespół opracowań map
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków (EGB)

Kierownik: Agnieszka Osicińska-Dudka

Zastępca kierownika: Leszek Rogulski

Zespoły działu EGBZadania działu

 • Zespół udostępniania danych ewidencyjnych,
 • Zespół aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,
Dział Finansowo-Księgowy (FK)

Kierownik: Barbara Prusik

Zespoły działu FKZadania działu

 • Zespół przychodów i dochodów budżetowych,
 • Zespół kosztów i wydatków budżetowych,
 • Zespół rachuby i płac,
 • Zespół księgowości majątkowej,
 • Zespół kasowy
Dział Geodezji (G)

Kierownik: Marcin Mikołajczyk

Zespoły działu GZadania działu

 • Zespół ds. podziałów nieruchomości,
 • Zespół ds. nazewnictwa i punktów adresowych,
 • Zespół ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej Zespołu Uzgadniania Danych Projektowych (KOTZ)

Kierownik: Agnieszka Minias

Zespoły działu KOTZZadania działu

 • Zespół rejestracji wniosków i wydawania dokumentacji projektowych,
 • Zespół obsługi technicznej dokumentacji projektowych
Dział Miejskiego Systemu Informacji o Terenie (MSIT)

Kierownik: Jacek Przepiórkiewicz

Zespoły działu MSITZadania działu

 • Zespół internetowego, miejskiego Systemu Informacji o Terenie,
 • Zespół przetwarzania danych oraz opracowań studialnych i informacyjnych
Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości (MRN)

Kierownik: Arkadiusz Szymaniak

Zespoły działu MRNZadania działu

 • Zespół monitoringu rynku nieruchomości,
 • Zespół analiz
Dział Obsługi Administracyjnej i Zamówień Publicznych (OAZP)

p.o. Kierownika: Dariusz Śmietana

Zespoły działu OAZPZadania działu

 • Zespół gospodarczy,
 • Zespół ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia
Dział Obsługi Informatycznej i Wdrożeń (OIW)

Kierownik: Adam Surma

Zespoły działu OIWZadania działu

 • Zespół wdrożeń i administratorów aplikacji,
 • Zespół administratorów systemowych,
 • Zespół Administratorów Aplikacji Gospodarowania Mieniem
Dział Organizacji, Kadr i Strategii (OKS)

Kierownik: Maria Jolanta Węgierska

Zespoły działu OKSZadania działu

 • Zespół organizacyjny,
 • Zespół kadrowy,
 • Zespół strategii, przygotowania i obsługi projektów
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych (ZOPG)

p. o. Kierownika: Artur Żmudziński

Zespoły działu ZOPGZadania działu

 • Zespół przyjmowania zgłoszeń i rejestracji prac geodezyjnych,
 • Zespół udostępniania danych,
 • Zespół sprzedaży danych z PZGiK (mapy do celów lokalizacyjnych),
 • Zespół ds. archiwum,
Samodzielne stanowiska

StanowiskaRealizowane zadania

  1. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP,
  2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Przestrzennej,
  3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej,
  4. Samodzielne Stanowisko Pracy – Radca Prawny,
  5. Inspektor Ochrony Danych

 

Diagram prezentujący obecną organizację Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Łódzki Ośrodek Geodezji jest posiadającą ponad 30-letnią tradycję gminną jednostką budżetową , realizującą następujące zadania publiczne.

Jednostka została utworzona z dniem 1 stycznia 1994 r. jako Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (MODGiK), na mocy uchwały nr LXVII/595/93 Rady Miejskiej w Łodzi dummy.

Znaczącą datą w historii ŁOG był 1 listopada 2011 r., kiedy to na mocy uchwały nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi dummy likwidacji uległ MODGiK, a w jego miejsce powołana została jednostka o nazwie Łódzki Ośrodek Geodezji, której zadania określał nadany jej statut dummy.

Zarządzeniem nr 1378/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi dummy z dnia 21 października 2011 r. zatwierdzony został regulamin organizacyjny Łódzkiego Ośrodka Geodezji, zmieniany później kolejnymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi:

Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2024 14:25

Skip to content