Ulice i punkty adresowe

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) z późniejszymi zmianami, w ramach zadań gminy ŁOG prowadzi i udostępnia odpowiednie bazy danych. Organem, który podejmuje decyzje w sprawie nazewnictwa ulic w Łodzi jest Rada Miasta. Rezultaty jej uchwał w tym zakresie są rejestrowane w odpowiedniej ewidencji, a następnie przekazywane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK), gdzie są dostępne w zasobach Państwowego Rejestru Granic (PRG) oraz ewidencji TERYT. Ze względu na czas niezbędny na przekazywanie zmian oraz ich publikację w odpowiednich zasobach najbardziej aktualne informacje dotyczące nazw ulic w Łodzi można znaleźć w lokalnej bazie (EMUiA)ŁOG.
Bliższe informacje można znaleźć na stronach BIP ŁOG.

Oprócz informacji dotyczących ulic EMUiA gromadzi także informacje o punktach adresowych, które można utożsamiać z adresami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami identyfikatory punktów adresowych nadawane są budynkom przeznaczonym do zamieszkania oraz budynkom przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynkom: biurowym, ogólnodostępnym wykorzystywanym na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitale i opieki medycznej oraz przeznaczone do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania. Punkty adresowe mogą być nadane również obiektom, takim jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej. Położenie działki jest opisywane poprzez punkty adresowe wszystkich budynków lub obiektów znajdujących się na tej działce.
Bliższe informacje można znaleźć na stronach BIP ŁOG.

Wyszukiwanie nazw ulic w Łodzi

Wpisując w poniższe pole fragment nazwy ulicy (max. 15 znaków, tylko litery i cyfry, wielkość liter nie ma znaczenia), który stanowi część poszukiwanej nazwy ulicy można wyfiltrować i wyświetlić aktualne nazwy ulic spełniające określone warunki. Należy podać co najmniej jeden znak stanowiący część poszukiwanej nazwy ulicy.

Informacje dodatkowe dotyczące nazw ulic w Łodzi

Osobom zainteresowanym proponujemy zapoznanie się ze Słownikiem Nazewnictwa Miejskiego w Łodzi stanowiącym zewnętrzne opracowanie tematu.

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2024 10:31

Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content