Formularze i pliki do pobrania

 • Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego:dummy,
 • Zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków:  dummy,
 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Formularz P:dummy:
  • Formularz P1 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy EGiB):dummy,
  • Formularz P2 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB w postaci elektronicznej):dummy,
  • Formularz P3 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT w postaci elektronicznej):dummy,
  • Formularz P4 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbioru danych BDOT500 w postaci elektronicznej):dummy,
  • Formularz P5 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości):dummy,
  • Formularz P6 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB):dummy,
  • Formularz P7 (Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów):dummy,
 • Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym:dummy,
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego:dummy,
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że grunty nie podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej:dummy,
 • Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej:dummy,
 • Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów:dummy,
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej pierwotne:dummy,
 • Zgłoszenie pracy geodezyjnej uzupełniające:dummy,
 • Wniosek o wydanie dodatkowych materiałów do zgłoszonej pracy geodezyjnej:dummy,
 • Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:dummy,
 • Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych:dummy,

Programy

Moduł wymiany danych GESUT

 • Dokumentacja interfejsu wymiany danych dla gestorów: dummy

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2024 09:31

Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content