Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie uchylnych bramek wejściowych oraz zaprojektowanie i dostarczenie lady do obsługi interesantów wraz z dodatkowymi, ewentualnymi barierkami.

Pierwotny termin składania ofert: 03.10.2023 12:00

Numer sprawy: OAZP.2610/31/2023

Rodzaj: dostawa

Tryb : przetrarg nieograniczony

Data publikacji: 26.09.2023 16:23

Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2023 13:51Nazwa
Specyfikacja Warunków Zamówienia (2023-09-26 16:23:19) SWZ_BRAMKI_2023.pdf
Data publikacji
26.09.2023 16:23
Plik PDFRozmiar: 9074 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
26.09.2023 16:23
Plik PDFRozmiar: 5967 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
26.09.2023 16:23
Plik PDFRozmiar: 2406 kb
Pobierz plik
Nazwa
Formularz oferty
Data publikacji
26.09.2023 16:23
Plik PDFRozmiar: 1828 kb
Pobierz plik
Nazwa
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (OPZ)
Data publikacji
26.09.2023 16:23
Plik PDFRozmiar: 5094 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji
26.09.2023 16:23
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nazwa
Unieważnienie
Data publikacji
05.10.2023 15:30
Plik PDFRozmiar: 3253 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o unieważnieniu
Data publikacji
12.10.2023 13:51
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content