Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 28.11.2023 r. godz. 12.00

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 28.11.2023 r. godz. 12.00 Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym w Łodzi, przy ul. Romualda Traugutta 21/23, wraz z wykonaniem i dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, instruktaż osób wskazanych przez Zamawiającego, a także wdrożenia oraz gwarancji powdrożeniowej min. 24 miesiące dla dostarczonego rozwiązania.

Pierwotny termin składania ofert: 23.11.2023 12:00

Aktualny termin składania ofert: 28.11.2023 12:00

Numer sprawy: OAZP.2610/45/2023

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb podstawowy

Data publikacji: 15.11.2023 15:49

Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2024 15:27Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji
15.11.2023 15:49
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nazwa
SWZ
Data publikacji
15.11.2023 15:49
Plik PDFRozmiar: 9223 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
15.11.2023 15:49
Plik PDFRozmiar: 4928 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
15.11.2023 15:49
Plik PDFRozmiar: 2550 kb
Pobierz plik
Nazwa
OPZ
Data publikacji
15.11.2023 15:49
Plik PDFRozmiar: 5633 kb
Pobierz plik
Nazwa
Odpowiedzi na pytania
Data publikacji
17.11.2023 13:47
Plik PDFRozmiar: 3967 kb
Pobierz plik
Nazwa
Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach
Data publikacji
17.11.2023 13:47
Plik WordRozmiar: 139 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data publikacji
17.11.2023 13:49
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nazwa
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data publikacji
17.11.2023 13:49
Plik PDFRozmiar: 499 kb
Pobierz plik
Nazwa
Odpowiedzi na pytania 2
Data publikacji
20.11.2023 13:43
Plik PDFRozmiar: 5299 kb
Pobierz plik
Nazwa
Formularz ofertowy po zmianie
Data publikacji
20.11.2023 13:43
Plik WordRozmiar: 900 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki po zmianie
Data publikacji
20.11.2023 13:43
Plik WordRozmiar: 1030 kb
Pobierz plik
Nazwa
Odpowiedzi na pytania 3
Data publikacji
22.11.2023 15:06
Plik PDFRozmiar: 3404 kb
Pobierz plik
Nazwa
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data publikacji
24.11.2023 09:26
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nazwa
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data publikacji
24.11.2023 09:26
Plik PDFRozmiar: 363 kb
Pobierz plik
Nazwa
OPZ po zmianach
Data publikacji
24.11.2023 09:26
Plik PDFRozmiar: 5636 kb
Pobierz plik
Nazwa
Formularz oferty po 2. zmianie
Data publikacji
24.11.2023 10:13
Plik WordRozmiar: 901 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki po 2. zmianie
Data publikacji
24.11.2023 10:13
Plik WordRozmiar: 1030 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja o przeznaczonej kwocie
Data publikacji
28.11.2023 12:25
Plik PDFRozmiar: 3470 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
28.11.2023 14:20
Plik PDFRozmiar: 3339 kb
Pobierz plik
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji
06.12.2023 14:06
Plik PDFRozmiar: 5368 kb
Pobierz plik
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content