Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 19.06.2024 r. do godz. 15.00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli budynku oraz kontroli stanu technicznego elewacji budynku biurowego użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w podziale na dwa zadania częściowe: Zadanie nr: Wykonanie rocznej okresowej kontroli obiektu budowlanego w zakresie zgodnym z art. 62 ust.1 pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2024r. poz.725); Zadanie nr 2: Wykonanie kontroli stanu technicznego elewacji budynku biurowego przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi

Pierwotny termin składania ofert: 14.06.2024 12:00

Aktualny termin składania ofert: 19.06.2024 15:00

Numer sprawy: OAZP.2610/25/2024

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb podstawowy

Data publikacji: 05.06.2024 08:21

Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2024 14:38Nazwa
Zapytanie ofertowe
Data publikacji
05.06.2024 08:22
Plik PDFRozmiar: 2069 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki po zmianie
Data publikacji
05.06.2024 08:22
Plik WordRozmiar: 2675 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa zadania 1
Data publikacji
05.06.2024 08:22
Plik PDFRozmiar: 949 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa zadania 2
Data publikacji
05.06.2024 08:22
Plik PDFRozmiar: 1063 kb
Pobierz plik
Nazwa
Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert
Data publikacji
10.06.2024 14:43
Plik PDFRozmiar: 4470 kb
Pobierz plik
Nazwa
Formularz oferty po zmianach
Data publikacji
10.06.2024 14:43
Plik WordRozmiar: 2672 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
19.06.2024 15:43
Plik PDFRozmiar: 896 kb
Pobierz plik
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji
21.06.2024 14:37
Plik PDFRozmiar: 3005 kb
Pobierz plik
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content