Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Wykonanie: zdjęć lotniczych pionowych i ukośnych 0,05 m, NMT, NMPT, „prawdziwej” ortofotomapy RGB i CIR, czterech fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego 25 pkt/m2, modelu 3D miasta.

Pierwotny termin składania ofert: 04.01.2024 12:00

Numer sprawy: OAZP.2610/57/2023

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb podstawowy

Data publikacji: 27.12.2023 14:25

Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2024 10:45Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji
27.12.2023 15:18
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nazwa
SWZ
Data publikacji
27.12.2023 15:18
Plik PDFRozmiar: 9581 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Data publikacji
27.12.2023 15:18
Plik PDFRozmiar: 1054 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
27.12.2023 15:18
Plik WordRozmiar: 1116 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
27.12.2023 15:18
Plik PDFRozmiar: 3973 kb
Pobierz plik
Nazwa
Załączniki
Data publikacji
27.12.2023 15:18
Plik PDFRozmiar: 81114 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja o przeznaczonej kwocie
Data publikacji
04.01.2024 15:18
Plik PDFRozmiar: 3515 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
04.01.2024 15:18
Plik PDFRozmiar: 3343 kb
Pobierz plik
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert
Data publikacji
11.01.2024 15:18
Plik PDFRozmiar: 3825 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data publikacji
24.01.2024 15:18
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content