Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130 000 zł na:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi Asysty Technicznej Standard w odniesieniu do oprogramowania CommVault o numerze CCID FC832, na które została udzielona Zamawiającemu na podstawie innych umów licencja.

Pierwotny termin składania ofert: 17.04.2024 14:00

Numer sprawy: OAZP.2610/20/2024

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb otwarty

Data publikacji: 10.04.2024 15:14

Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2024 12:29Nazwa
Zapytanie ofertowe
Data publikacji
26.04.2024 13:03
Plik PDFRozmiar: 8148 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
26.04.2024 13:03
Plik WordRozmiar: 1646 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
26.04.2024 13:03
Plik PDFRozmiar: 3294 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
26.04.2024 13:03
Plik PDFRozmiar: 3335 kb
Pobierz plik
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji
26.04.2024 13:03
Plik PDFRozmiar: 3363 kb
Pobierz plik
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content