Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 23.03.2024 r. godz. 12.00

Tryb zapytania ofertowego o wartości poniżej 20000zł

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wg zakresu i podziału grup pracowniczych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) zakończonych wystawieniem odpowiednich zaświadczeń o odbyciu szkoleń przez pracowników Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Pierwotny termin składania ofert: 20.03.2024 12:00

Aktualny termin składania ofert: 23.03.2024 12:00

Numer sprawy: OAZP.2610/15/2024

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb otwarty

Data publikacji: 12.03.2024 15:33

Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2024 14:38Nazwa
Zapytanie ofertowe
Data publikacji
12.03.2024 15:33
Plik PDFRozmiar: 1521 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
12.03.2024 15:33
Plik PDFRozmiar: 891 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
12.03.2024 15:33
Plik PDFRozmiar: 713 kb
Pobierz plik
Nazwa
Załącznik nr 5 - zestawienie kosztów
Data publikacji
13.03.2024 10:06
Plik PDFRozmiar: 399 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
22.03.2024 13:50
Plik PDFRozmiar: 854 kb
Pobierz plik
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji
05.04.2024 14:38
Plik PDFRozmiar: 2982 kb
Pobierz plik
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content