Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Organizację spotkania informacyjnego w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23 wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pierwotny termin składania ofert: 24.02.2023 11:00

Numer sprawy: OAZP.2610/11/2023

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb podstawowy

Data publikacji: 17.02.2023 22:55

Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2023 10:30Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Data publikacji
17.02.2023 22:25
Plik PDFRozmiar: 471 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji
17.02.2023 22:25
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nazwa
Opis Istotnych Warunków Zamówienia
Data publikacji
17.02.2023 22:25
Plik PDFRozmiar: 9778 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
17.02.2023 22:25
Plik WordRozmiar: 1702 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
17.02.2023 22:25
Plik PDFRozmiar: 5306 kb
Pobierz plik
Nazwa
Odpowiedzi na pytania
Data publikacji
22.02.2023 13:45
Plik PDFRozmiar: 44331 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja o przeznaczonej kwocie
Data publikacji
24.02.2023 11:42
Plik PDFRozmiar: 3407 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
24.02.2023 14:06
Plik PDFRozmiar: 3373 kb
Pobierz plik
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji
01.03.2023 10:30
Plik PDFRozmiar: 471 kb
Pobierz plik
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content