Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 30 000 euro na:

nadzór autorski, konserwację i opiekę techniczną świadczone przez Wykonawcę w Dni Robocze w następującym zakresie: 1) przeprowadzanie analizy, diagnozowanie i usuwanie Błędów Oprogramowania; 2) wykonywanie przystosowania Oprogramowania, w tym dostosowujące aktualną na dzień podpisania Umowy funkcjonalność Oprogramowania, do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 3) dostarczanie Poprawek i Nowych Wersji Oprogramowania; 4) dostarczanie informacji związanej z zasadami logicznego powiązan

Pierwotny termin składania ofert: 10.04.2019 14:00

Numer sprawy: OAZP.2710/16/2019

Rodzaj: usługi

Tryb : przetrarg nieograniczony

Data publikacji: 02.04.2019 16:54

Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2019 15:38Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji
02.04.2019 16:54
Plik PDFRozmiar: 4766 kb
Pobierz plik
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content