Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

dostosowanie wybranych obiektów powiatowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) – obiektów: „Studnie kanalizacyjne” do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374).

Pierwotny termin składania ofert: 18.07.2024 14:00

Numer sprawy: OAZP2610/29/2024

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb otwarty

Data publikacji: 10.07.2024 14:23

Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2024 10:04Nazwa
OIWZ - Opis Istotnych Warunków Zamówienia
Data publikacji
10.07.2024 14:15
Plik PDFRozmiar: 7804 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
10.07.2024 14:15
Plik WordRozmiar: 1684 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
10.07.2024 14:15
Plik PDFRozmiar: 2953 kb
Pobierz plik
Nazwa
Warunki techniczne
Data publikacji
10.07.2024 14:15
Plik PDFRozmiar: 6692 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
18.07.2024 16:23
Plik PDFRozmiar: 3292 kb
Pobierz plik
Nazwa
Unieważnienia postępowania
Data publikacji
19.07.2024 15:08
Plik PDFRozmiar: 3341 kb
Pobierz plik
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content