Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pk

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Asysty Technicznej i Konserwacji dla oprogramowania ESRI w odniesieniu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania.

Pierwotny termin składania ofert: 13.02.2023 12:00

Numer sprawy: OAZP.2610/9/2023

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb podstawowy

Data publikacji: 03.02.2023 14:30

Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2023 14:21Nazwa
link prowadzący bezpośrednio do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia
Data publikacji
03.02.2023 14:30
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
13.02.2023 15:06
Plik PDFRozmiar: 3253 kb
Pobierz plik
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji
15.02.2023 15:06
Plik PDFRozmiar: 3621 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf)
Data publikacji
15.02.2024 13:17
Plik PDFRozmiar: 458 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Data publikacji
01.03.2023 14:21
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content