Zaproszenie do złożenia oferty mniejszej niż progi unijne i nie przekraczającej 750 000 euro

Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z usługami dodatkowymi dozoru p.poż. świadczona w Budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi wraz z przyległym terenem.

Pierwotny termin składania ofert: 19.01.2024 12:00

Numer sprawy: OAZP.2610/6/2024

Rodzaj: usługi

Tryb : przetrarg nieograniczony

Data publikacji: 12.01.2024 14:41

Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2024 15:03Nazwa
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Data publikacji
12.01.2024 14:27
Plik PDFRozmiar: 11052 kb
Pobierz plik
Nazwa
Opis Przedmiotu Zamówienia
Data publikacji
12.01.2024 14:52
Plik PDFRozmiar: 1907 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
12.01.2024 14:52
Plik PDFRozmiar: 1544 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
12.01.2024 14:52
Plik PDFRozmiar: 5354 kb
Pobierz plik
Nazwa
Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji
12.01.2024 11:09
Link zewnętrzny
Otwórz link
Nazwa
Odpowiedzi na pytania
Data publikacji
17.01.2024 14:52
Plik PDFRozmiar: 4168 kb
Pobierz plik
Nazwa
Załącznik nr 2a po poprawce
Data publikacji
17.01.2024 14:52
Plik WordRozmiar: 192 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja o otwarciu ofert
Data publikacji
19.01.2024 14:52
Plik PDFRozmiar: 3320 kb
Pobierz plik
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content