Zaproszenie do złożenia oferty cenowej poniżej 130.000 złotych na:

Wykonywanie comiesięcznych, bieżących przeglądów, konserwacji oraz obsługi ruchowej systemów, instalacji i urządzeń elektrycznych związanych z poprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, obejmujących następujący zakres: 1. Instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie, tablice TO,TOE, TK, TN, TWG itp.), 2. Instalację systemu alarmowego, 3. Instalację systemu ewidencji czasu pracy, 4. Doraźne prace elektryczne wynikające z eksploatacji

Pierwotny termin składania ofert: 29.02.2024 12:00

Numer sprawy: OAZP.2610/12/2024

Rodzaj: usługi

Tryb : tryb otwarty

Data publikacji: 22.02.2024 10:50

Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2024 14:49Nazwa
Zapytanie ofertowe
Data publikacji
22.02.2024 10:50
Plik PDFRozmiar: 3362 kb
Pobierz plik
Nazwa
Druki
Data publikacji
22.02.2024 10:53
Plik WordRozmiar: 1069 kb
Pobierz plik
Nazwa
Umowa
Data publikacji
22.02.2024 10:53
Plik PDFRozmiar: 1463 kb
Pobierz plik
Nazwa
Informacja z otwarcia ofert
Data publikacji
29.02.2024 15:18
Plik PDFRozmiar: 1408 kb
Pobierz plik
Nazwa
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data publikacji
01.03.2024 14:49
Plik PDFRozmiar: 1184 kb
Pobierz plik
Nowy numer telefoniczny ŁOG: 42 272-68-86Wyciek danych osobowych z baz EGiB z okresu lipiec-grudzień 2022
Skip to content